مشخصات فردی و زندگینامه
نام:داوود
نام خانوادگی:حسینی
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم تربیتی ، روانشناسی

زندگی نامه

درسال1360وارد حوزه علمیه آیت الله مجتهدی تهرانی شدم و دروس صرف و نحو را در تهران گذراندم. از درس اخلاق آیت الله مجتهدی بهره بردم و در درس اخلاق آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی شرکت می کردم. درس فقه لمعتین را از اساتید بزرگوار آیت الله ضیاء آبادی و رئوفی بهره بردم. در سال 1367 وارد حوزه علمیه قم شدم و در درس رسائل آیت الله اعتمادی و مکاسب آیت الله پایانی و دوزدوزانی بهره مند شدم. همزمان در دوره های آموزشی موسسه در راه حق که زیر نظر آیت الله مصباح یزدی برقرار می شد شرکت می کردم. دو جلد کفائتین را از آیت الله تهرانی وحجة اسلام والمسلمین گنجی استفاده کردم. با پایان دوره پنج ساله آموزشی موسسه در راه حق و تبدیل این موسسه به موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) درکنار دروس خارج آیات عظام آیة الله مکارم شیرازی و جعفر سبحانی وجوادی آملی دوره کارشناسی ارشد روانشناسی را در موسسه امام خمینی (ره) به پایان رساندم ودر سال 82 فارغ التحصیل شدم.